Estet

ES

I CENTRUM FÖR ESTETISK GYMNASIEUTBILDNING I NORRORT

Här förbereds du för framtida högskolestudier inom det konstnärliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska området.

På Tibbles Estetiska program undervisar lärare med stor branscherfarenhet och förståelse för estetikens inverkan på all inlärning. Som elev får du utveckla dina konstnärliga uttryck genom konserter, utställningar och föreställningar men du får också en bred teoretisk utbildning som öppnar upp för framtida studier inom många, skiftande områden.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Programmet ger lika bred behörighet som det samhällsvetenskapliga programmet om du inom det individuella valet lägger till Matematik 2b.

Välkommen till Estetiska programmet på Tibble!

Högskolebehörighet

Estetiska programmet ger dig grundläggande högskolebehörighet.

För att bredda din behörighet väljer du Matematik 2b inom individuella val.

Antagningsgräns & Median 2020

Bild & formgivning: 575/600
Musik: 467,5/565
Musikal: 492,5/535

POÄNGPLAN

Här kan du ladda ner hela Estetiska programmets poängplan

Poängplan Estet

Kontakt

Biträdande rektor Andreas Franke
08-522 827 01

Inriktningar

Bild & formgivning

På Bild- och Form utbildar vi inom det breda området visuell kultur. Vi tror att kunskap i bildframställning är baskunskap i dagens bildrika samhälle. Bildkunniga människor behövs överallt. Tyngdpunkten i bildundervisningen ligger vid att ge eleverna de verktyg som de behöver för att framställa och kommunicera med teckning, måleri, skulptur och foto samt att ge en grund för framtida studier inom området.

Läs mer

Musik

På Musikinriktningen får du möjlighet att utveckla din musikalitet, hitta ditt egna musikaliska uttryck samt musicera tillsammans med andra. Tyngdpunkten i musikundervisningen ligger vid att skapa en trygg och kreativ miljö där vi ger eleverna de verktyg de behöver för att utveckla sin musikalitet. De lärare som undervisar på musikinriktningen är alla utbildade pedagoger samt yrkesverksamma musiker med starka kopplingar till musikbranschen.

Läs mer

Musikal (Fördjupning)

Programfördjupning Musikal ger dig kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet. Vi studerar skådespeleri, dramatik och regi och utgår från elevernas kreativitet, vilket leder till skaparglädje och vilja att berätta och söka karaktär. Utbildningens huvudsakliga mål är att ge dig en grund för framtida, eftergymnasiala studier inom området.

Läs mer