Ekonomi Ekonomi

INRIKTNING EKONOMI

Du som väljer inriktning Ekonomi Ekonomi är intresserad av hur samhället styrs och fungerar, samt vilken roll företagen har i samhällsutvecklingen. Vi motiverar dig att hitta dina drivkrafter, och ger dig träning i att jobba i team och som självständig problemlösare.

Du som väljer inriktningen Ekonomi Ekonomi gör ditt fördjupningsval i årskurs 2. Du har då fått en känsla för de olika delarna av ekonomiämnet och väljer mellan inriktningarna Ekonomistyrning eller Marknad och Kommunikation.

Programfördjupning Ekonomistyrning
Den här fördjupningen väljer du i årskurs 2 som tycker att matematik är intressant och utmanande. Dina matematikkurser tar upp ekonomiska tillämpningar och du får ökad förståelse för hur dessa ämnen hänger ihop. Dessutom får du lära dig hur aktiemarknaden fungerar och vad som driver på företagsekonomin. Du står väl rustad för framtida studier med både meritpoäng och relevanta kunskaper.

 

Programfördjupning Marknad och Kommunikation
Fördjupning Marknad och Kommunikation väljer du som vill veta mer om entreprenörskapets villkor och betydelse för svensk ekonomi. Du är intresserad av hur marknadsföring går till och hur man kan arbeta visuellt för att stärka ett företags uttryck. Du gillar att arbeta i team och vill lära dig mer om ledarskap inom företag. Vi erbjuder dig möjligheten att upptäcka dina kreativa sidor och att utveckla ditt eget ledarskap.