Ekonomi Finans (fördjupning)

Ekonomi Finans

Finans väljer du som tycker att matematik är intressant och utmanande. Du kanske även ser en framtid för dig själv inom finansvärlden. Matematiken tar upp ekonomiska tillämpningar som gör att du förstår hur finans och matematik hänger ihop. Som elev på Finansinriktningen får du ta del av Tibbles samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, och du får också möjlighet att träffa personer som arbetar inom finansvärlden både i Sverige och utomlands. Dessutom får du lära dig hur aktiemarknaden fungerar och vad som driver på företagsekonomin.