jason-dent-WNVGLwGMCAg-unsplash-1.png

Coronahantering

Åtgärder och riktlinjer med anledning av COVID-19

Tibble utgår i denna information från FHMs rekommendationer, samt Skolverkets beslut om att gymnasieskolorna i huvudsak skall vara öppna.

Gemensamma utrymmen

 • Filsystem för gående i centralkorridoren enligt högerregeln
 • Färdriktning för trappor
 • Utglesning av soffor och stolar på gemensamma ytor
 • Klassrummen skall lämnas öppna för att eleverna skall kunna invänta lektionsstart
 • De flesta av skolans dörrar kommer att vara olåsta
 • varje klassrum utrustas med trefönsterhandtag och salarna skall vädras mellanvarje lektion
 • Extra städning och påfyllning av tvål och handsprit är beställt
 • Klassrummen har rengöringsmedel och papper för avtorkning
 • Biblioteket glesar ut antalet arbetsplatser
 • Inga helklasser skickas till biblioteket samtidigtutan delas upp i mindre grupper
 • Rengöringsmedel och papper finns föravtorkning av touch-screen i biblioteket och kopieringsrum

Fjärr- och distansundervisning

 • Skolstart på fredagar är anpassad för minskad trängsel i kollektivtrafiken, samordnat med Åva
 • När åk 1 får sina datorer, efter introduktion på skolan, kommer de att ha distansundervisningen dag per vecka
 • Åk 2 och 3 kommer att ha en dag i veckan med fjärrundervisning från och med v 35

Matsalen

 • Avspärrningsband finns uppställda förmatsalskön
 • Glesare mellan sittplatserna i matsalen och platser även i föreläsningssalen (50 st)
  Sodexo kommer att säkerställa att uppläggningsbesticken byts ut ofta
 • Alla elever måste sprita händerna innan de fårtillträde till matsalen
  extra städning är beställt för matsal,föreläsningssal och utanför matsalen/MarysCafé

I klassrummet

 • Möbleringen skall vara fast och meddistansering
 • Varje klassrum är utrustat med ytdesinfektion och handdesinfektion, att använda under varje ny lektion
 • Katedern skall vara minst två meter från närmaste elevarbetsplats
 • Katedern skall vara omgärdad av en visuellmarkering som visar på korrekt avstånd
  elever lämnar salen med hänsyn till socialdistansering
 • Elever följer lärarens anvisningar gällandepersonlig handledning och frågor
 • Vid grupparbeten eller arbetsmoment som så tillåter kan läraren med fördel låta eleverna vistas utomhus
 • Rasterna mellan lektionerna blir längre

 

Att tänka på som elev och förälder

Under den fortsatt rådande pandemin informerar vi om följande:

 • Vid förkylningssymtom – stanna hemma. Tacovid-19-test om symtomen kvarstår efter 24timmar.
 • Vid ett positivt covid-19-test – stanna hemma i sju dagar tills symtomen upphör. Efter att du är symtomfri, stanna hemma ytterligare minst 48timmar.
 • Om du har covid-19 utan symtom ska du vara hemma i sju dagar.
 • Vid ett negativt covid-19-test är du välkommentill skolan om du för övrigt är frisk.
 • Är någon i familjen sjuk i covid-19, stanna hemma i sju dagar.

Till er elever på skolan:

 • Meddela till skolsköterska via mentor om du har covid-19, allt enligt gällandesmittskyddsregler.
 • Var noga med att tvätta och sprita händer, hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk!

Vi vill göra er uppmärksamma på att följa ovanangivna råd, då spridningen i samhället har ökat den senaste tiden.

Till er föräldrar:

 • Hjälp till att begränsa era ungdomars sociala kontakter, d.v.s. undvik stora fester eller andrasammankomster som kan sprida smitta.
 • Om ni har varit utomlands, särskilt i områden där man ser en ökad smitta, var extrauppmärksam på symtom och följrekommendationerna enligt ovan.

Kontakt

Rektor

Liisa Gellerstedt

Telefon: 08-5228 27 00

@

Chef elevhälsa

Marie-Louise Spagnoli

Telefon: 08-522 827 30

@

Skol- och kvalitetschef

Håkan Söderström

Telefon: 073-661 27 03

@