jason-dent-WNVGLwGMCAg-unsplash-1.png

Coronahantering

Åtgärder och riktlinjer med anledning av COVID-19

Tibble utgår i denna information från FHMs rekommendationer, samt Skolverkets beslut om att gymnasieskolorna i huvudsak skall vara öppna.

Gemensamma utrymmen

 • Filsystem för gående i centralkorridoren enligt högerregeln
 • Färdriktning för trappor
 • Utglesning av soffor och stolar på gemensamma ytor
 • Klassrummen skall lämnas öppna för att eleverna skall kunna invänta lektionsstart
 • De flesta av skolans dörrar kommer att vara olåsta
 • Varje klassrum utrustas med tre fönsterhandtag och salarna skall vädras mellan varje lektion
 • Extra städning och påfyllning av tvål och handsprit är beställt
 • Klassrummen har rengöringsmedel och papper för avtorkning
 • Biblioteket glesar ut antalet arbetsplatser
 • Inga helklasser skickas till biblioteket samtidigt utan delas upp i mindre grupper
 • Rengöringsmedel och papper finns för avtorkning av touch-screen i biblioteket och kopieringsrum

Fjärr- och distansundervisning

 • Skolstart på fredagar är anpassad för minskad trängsel i kollektivtrafiken, samordnat med Åva
 • När åk 1 får sina datorer, efter introduktion på skolan, kommer de att ha distansundervisningen dag per vecka
 • Åk 2 och 3 kommer att ha en dag i veckan med fjärrundervisning från och med v 35

Matsalen

 • Avspärrningsband finns uppställda förmatsalskön
 • Glesare mellan sittplatserna i matsalen och platser även i föreläsningssalen (50 st)
  Sodexo kommer att säkerställa att uppläggningsbesticken byts ut ofta
 • Alla elever måste sprita händerna innan de får tillträde till matsalen
  extra städning är beställt för matsal, föreläsningssal och utanför matsalen/MarysCafé

I klassrummet

 • Varje klassrum är utrustat med ytdesinfektion och handdesinfektion, att använda under varje ny lektion
 • Katedern skall vara minst två meter från närmaste elevarbetsplats
 • Katedern skall vara omgärdad av en visuell markering som visar på korrekt avstånd
  elever lämnar salen med hänsyn till social distansering
 • Elever följer lärarens anvisningar gällande personlig handledning och frågor
 • Vid grupparbeten eller arbetsmoment som så tillåter kan läraren med fördel låta eleverna vistas utomhus

 

Att tänka på som elev och förälder

Under den fortsatt rådande pandemin informerar vi om följande:

 • Vid förkylningssymptom – stanna hemma. Ta covid-19-test om symptomen kvarstår efter 24 timmar.
 • Vid ett positivt covid-19-test – stanna hemma i fem dagar tills symptomen upphör. Efter att du är symptomfri, stanna hemma ytterligare minst 48 timmar.

Till er elever på skolan:

 • Meddela till skolsköterska via mentor om du har covid-19, allt enligt gällande smittskyddsregler.
 • Var noga med att tvätta och sprita händer, hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk!

Vi vill göra er uppmärksamma på att följa ovan angivna råd, då spridningen i samhället har ökat den senaste tiden.

Till er föräldrar:

 • Hjälp till att begränsa era ungdomars sociala kontakter, d.v.s. undvik stora fester eller andra sammankomster som kan sprida smitta.
 • Om ni har varit utomlands, särskilt i områden där man ser en ökad smitta, var extra uppmärksam på symptom och följ rekommendationerna enligt ovan.

Kontakt

Rektor

Liisa Gellerstedt

Telefon: 08-5228 27 00

@

Skol- och kvalitetschef

Håkan Söderström

Telefon: 073-661 27 03

@