lowres_R9Q8485-e1625222669300.jpg

Traineeprogrammet

En bättre start på din lärarkarriär!

Att vara trainee innebär att du erbjuds en unik möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. För att starten som lärare ska bli den bästa möjliga och för att förbereda dig för din framtida karriärsutveckling i skolan kombinerar du din undervisning med extra tid för kompetensutveckling.

Tillsammans med dina traineekollegor får du chansen att utveckla en bred kunskap om vår verksamhet och möjliga utvecklingsvägar inom hela koncernen med förskolor, grundskolor, gymnasium och yrkesutbildningar. Samtidigt skapar du dig en bra grund att stå på inför framtiden.

Under ditt år som trainee hos oss har du en erfaren kollega som mentor. Din mentor hjälper dig tillrätta och är ditt stöd under hela traineeperioden. Programmet anpassas utifrån din kompetens, dina ambitioner och dina intresseområden.

Som trainee får du

  • En förstelärare som mentor
  • Gå en skräddarsydd ledarskapsutbildning
  • Möjlighet att bygga nätverk mellan dig, dina traineekollegor och medarbetare i skolans samtliga delar
  • Extra lektionsplaneringstid
  • Auskultera några av våra skickligaste lärare och chefer
  • Möjlighet att lära känna hela koncernen – delta i allt från fritids till styrelsemöten.

 

Syftet med Traineeprogrammet

Syftet är att ge dig den bästa starten för en karriär i framtidens skola och möjlighet att bygga nätverk mellan dig, dina traineekollegor och medarbetare i koncernens samtliga delar. Sist men inte minst är syftet också att stötta din personliga och yrkesmässiga utveckling.

Din anställning

Som trainee får du en tillsvidareanställning på en av våra skolor med en konkurrenskraftig fast månadslön. Du undervisar i något lägre grad än ordinarie tjänster under första året och lägger resterande tid på traineeprogrammets kompetenshöjande aktiviteter. Målet är att du efter traineeperioden är en tryggare lärare med inblick i hur du kan göra lärarkarriär inom koncernen.

Vem kan ansöka?

Traineeprogrammet riktar sig till dig som tar din lärarexamen under pågående läsår eller till dig som jobbar som lärare dina första terminer under det nu pågående läsåret.

Vi söker lärare med olika ämneskompetenser och med behörighet att undervisa i årskurser från förskola upp till gymnasiet samt fritidshemspedagoger.

Ansökan

Nästa traineeprogram startar i augusti 2021 och sista ansökningsdag har passerat. Nästa ansökansperiod inleds januari 2022.

Kontakta oss!

Om du har några frågor om Traineeprogrammet är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

trainee@cedergrenska.se 

Möt Astrid Wersäll – Trainee på Tibble 2019-2020

"Enligt mig är det den bästa introduktion du kan få till ditt nya yrkesliv som lärare, ta chansen!"

Jag sökte till Traineeprogrammet eftersom jag kände att det var en bra ingång i läraryrket när man är nyexaminerad. Att få möjlighet att ha lite mindre undervisning i början varvat med ledarskapsutbildning och askultering kändes som världens möjlighet att komma in i yrket på ett bra sätt.

Läs hela intervjun här!