Tibble satsar på nästa generation

Sigma 8

Sigma 8 är en av de mest etablerade matematiktävlingarna i Norden med över 100 svenska deltagande årskurs åtta-klasser varje år. Här tävlar klasser mot varandra lokalt i kommunen, nationellt och senare internationellt.

Huvudsyftet med tävlingen är att skapa större intresse för matematik genom att engagera elever i problemlösning som kräver logiskt tänkande, tillåter diskussion, och uppmuntrar kreativitet. Att argumentera för sina lösningar är ett primärt inslag i klasstävlingen Sigma 8 då hela klassen ska lösa problem tillsammans. Genom att använda logik utvecklar eleverna sitt matematiska tänkande och nya upptäckter bekräftas i klassrumsdiskussioner, vilket i sin tur stärker både självförtroende och motivation.

Tibble sponsrar Sigma 8 sedan 2016.

Läs mer om Sigma 8 här.

Matematikhjälpen

Matematikhjälpen är en satsning som Tibble Gymnasium gör tillsammans med Täby Friskola för att hjälpa årskurs nio elever inför deras nationella prov i matematik. Under en eftermiddag på vårterminen bjuder vi in elever i årskurs 9 till oss för att ge dem en chans slipa på formen inför de nationella proven. Här får de undervisning av några av Tibbles och Täby Friskolas absolut bästa matematiklärare. Utifrån provets utformning och elevers olika kunskapsnivå erbjuder vi flera olika områden för eleverna att få extra undervisning i.

- Matematik är ett ämne som många elever tycker är svårt och därför är vi extra glada över att kunna göra en insats med våra erkänt duktiga lärare. Vi är även väldigt stolta över att vi har så många engagerade lärare som vill vara med och göra den här kvällen till den succé det har blivit, rektor Håkan Söderström.