Studenten 2021

Äntligen närmar sig studentdagen, som vi i år livesänder! 

Avgångsklasserna träffas klassvis med mentor i en sal dit inbjudna lärare, biträdande rektorer och övrig personal kommer att avlägga besök för att gratulera eleverna, dela ut stipendium och önska lycka till. Salarna städas och vädras efter varje besök.

Tibble har tagit fram planen för studentdagen i samråd med närpolisen och Täby kommunledning som låter meddela att studentutspringet inte omfattas av begränsningsförordningen om maximalt 8 personer. Vi har en gemensam studentdag den 3/6 och två olika utspringsplatser per utspringstid. Vi kommer att streama utspringen, men familjemedlemmar som vill möta de nybakade studenterna på Tibbles parkering är välkomna att göra det. Dock ber vi att antalet familjemedlemmar som deltar fysiskt begränsas till fyra per student. Eftersom vi använder två utspringsplatser är det angeläget att alla familjemedlemmar är införstådda med ”sin” students klassbeteckning och därmed kan delta vid rätt entré. Huvudentrén vätter mot Täby Centrum och Teaterentrén vätter mot Tibble kyrka. När studenterna sprungit ut ber vi alla deltagare iaktta rådande rekommendationer för att undvika trängsel och avlägsna sig så snart som möjligt.

Vi påminner om att Täby kommun kan stänga platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Studentflak är förbjudna fram till den 30/6 och Tibbles parkering är blockerad för fordon under studentdagen. Parkeringen i Täby centrum kan med fördel användas av familjemedlemmar, liksom parkeringen mellan Tibble och Åva.

För er som samlas i väntan på utspringet ber vi er respektera att varje klass har sin utspringstid och att Tibbles parkering bara är till för de klasser som står näst på tur. Övriga tider ber vi väntande familjemedlemmar vistas på annan plats för att undvika trängsel. Vi passar också på att informera om att konfettikanoner är strikt förbjudna på grund av sin menliga inverkan på miljön.

Tryck här för att se schemat för studentdagen! 

 

Livesändning från studentdagen

Vi kommer livesända alla utspring så att du som inte kan vara på plats på studentdagen ändå kan ta del firandet. Vi kommer sända via två kanaler, en för de utspring som sker via Huvudentrén och en för de som sker via Teaterentrén. Se schemat i länken ovan för att ta reda på vilken länk du ska använda och när för att se just din klass springa ut. 

Livesändning huvudentrén 

Livesändning teaterentrén