Språkdiplom i tyska och franska

Deutsches Sprachdiplom och Diplôme d'études de langue française


Om du funderar på att bli au-pair, jobba eller studera i Tyskland eller i Frankrike ska du passa på att ta tyskt eller fransk språkdiplom. Det är en unik chans att förvärva ett internationellt erkänt certifikat som visar att du har läst språket på en högre nivå. Detta ger dig även fördelar i Sverige eftersom många arbetsgivare ser fördelar med att man kan tyska och/eller franska.

Kriterierna för A2/B1 och för C1 är tagna från den gemensamma europeiska ramens nivåsteg (CEF)

A2 innebär att du kan göra dig förstådd i enkla vardagliga situationer och utbyta information om förtrogna och vanliga ting.

B1 innebär att du kan uttrycka dig enkelt och sammanhängande om kända intresseområden, motivera och förklara drömmar, förhoppningar, planer och aktiviteter.

C1 innebär att du kan förstå texter i sitt sammanhang, yttra dig korrekt och flytande, yttra dig till komplexa ämnen och kan använda sammanbindande medel.

Det är endast 14 skolor i Sverige som har fått tillstånd av Kultusministerkonferenz i Tyskland att få anordna provet. Det franska språkdiplomet DELF/DALF anordnas genom Franska ambassaden i Stockholm.

De europeiska nivåerna erbjuds enligt kriterierna nedan:

A2/B1* kan du avlägga om du har läst tyska/franska upp till steg 3 eller högre. Det ger dig behörighet att börja på ett studieförberedande program i Tyskland eller i Frankrike, men du har även bättre chanser när du söker jobb där. 

C1** kan du avlägga om du har läst tyska/franska oavbrutet under 6 år, dvs. från högstadiet till steg 5 eller högre. Det ger dig behörighet att börja studera direkt på tyska eller franska universitet.

Vill du veta mer? Kontakta:

Luciana Medici
Lärare i italienska & tyska

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"