Åtgärder och riktlinjer med anledning av corona

Tibble utgår i denna information från FHMs rekommendationer, samt Skolverkets beslut om att gymnasieskolorna i huvudsak skall vara öppna.

Gemensamma utrymmen

 • filsystem för gående i centralkorridoren enligt högerregeln
 • färdriktning för trappor
 • utglesning av soffor och stolar på gemensamma ytor
 • klassrummen skall lämnas öppna för att eleverna skall kunna invänta lektionsstart
 • de flesta av skolans dörrar kommer att vara olåsta
 • varje klassrum utrustas med tre fönsterhandtag och salarna skall vädras mellan varje lektion
 • extra städning och påfyllning av tvål och handsprit är beställt
 • klassrummen har rengöringsmedel och papper för avtorkning
 • biblioteket glesar ut antalet arbetsplatser
 • inga helklasser skickas till biblioteket samtidigt utan delas upp i mindre grupper
 • rengöringsmedel och papper finns för avtorkning av touch-screen i biblioteket och kopieringsrum

Fjärr- och distansundervisning

 • skolstart på fredagar är anpassad för minskad trängsel i kollektivtrafiken, samordnat med Åva
 • när åk 1 får sina datorer, efter introduktion på skolan, kommer de att ha distansundervisning en dag per vecka
 • åk 2 och 3 kommer att ha en dag i veckan med fjärrundervisning från och med v 35

Matsalen

 • avspärrningsband finns uppställda för matsalskön
 • glesare mellan sittplatserna i matsalen och platser även i föreläsningssalen (50 st)
 • Sodexo kommer att säkerställa att uppläggningsbesticken byts ut ofta
 • alla elever måste sprita händerna innan de får tillträde till matsalen
 • extra städning är beställt för matsal, föreläsningssal och utanför matsalen/Marys Café

I klassrummet

 • möbleringen skall vara fast och med distansering
 • varje klassrum är utrustat med ytdesinfektion och handdesinfektion, att använda under varje ny lektion
 • katedern skall vara minst två meter från närmaste elevarbetsplats
 • katedern skall vara omgärdad av en visuell markering som visar på korrekt avstånd
 • elever lämnar salen med hänsyn till social distansering
 • elever följer lärarens anvisningar gällande personlig handledning och frågor
 • Vid grupparbeten eller arbetsmoment som så tillåter kan läraren med fördel låta eleverna vistas utomhus
 • rasterna mellan lektionerna blir längre

 

Att tänka på som elev och förälder

Under den fortsatt rådande pandemin informerar vi om följande:

 • Vid förkylningssymtom - stanna hemma. Ta covid-19-test om symtomen kvarstår efter 24 timmar.
 • Vid ett positivt covid-19-test - stanna hemma i sju dagar tills symtomen upphör. Efter att du är symtomfri, stanna hemma ytterligare minst 48 timmar.
 • Om du har covid-19 utan symtom ska du vara hemma i sju dagar.
 • Vid ett negativt covid-19-test är du välkommen till skolan om du för övrigt är frisk.
 • Är någon i familjen sjuk i covid-19, stanna hemma i sju dagar. 
 • Elever på skolan: meddela till skolsköterska via mentor om du har covid-19, allt enligt gällande smittskyddsregler.
 • Var noga med att tvätta och sprita händer, hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk!

Vi vill göra er uppmärksamma på att följa ovan angivna råd, då spridningen i samhället har ökat den senaste tiden.

Till er föräldrar:

 • Hjälp till att begränsa era ungdomars sociala kontakter, d.v.s.undvik stora fester eller andra sammankomster som kan sprida smitta.
 • Om ni har varit utomlands, särskilt i områden där man ser en ökad smitta, var extra uppmärksam på symtom och följ rekommendationerna enligt ovan.