Åtgärder och riktlinjer med anledning av corona

Tibble utgår i denna information från FHMs rekommendationer, samt Skolverkets beslut om att gymnasieskolorna i huvudsak skall vara öppna.

Gemensamma utrymmen

 • filsystem för gående i centralkorridoren enligt högerregeln
 • färdriktning för trappor
 • utglesning av soffor och stolar på gemensamma ytor
 • klassrummen skall lämnas öppna för att eleverna skall kunna invänta lektionsstart
 • de flesta av skolans dörrar kommer att vara olåsta
 • varje klassrum utrustas med tre fönsterhandtag och salarna skall vädras mellan varje lektion
 • extra städning och påfyllning av tvål och handsprit är beställt
 • klassrummen har rengöringsmedel och papper för avtorkning
 • biblioteket glesar ut antalet arbetsplatser
 • inga helklasser skickas till biblioteket samtidigt utan delas upp i mindre grupper
 • rengöringsmedel och papper finns för avtorkning av touch-screen i biblioteket och kopieringsrum

Fjärr- och distansundervisning

 • skolstart på fredagar är anpassad för minskad trängsel i kollektivtrafiken, samordnat med Åva
 • när åk 1 får sina datorer, efter introduktion på skolan, kommer de att ha distansundervisning en dag per vecka
 • åk 2 och 3 kommer att ha en dag i veckan med fjärrundervisning från och med v 35

Matsalen

 • service kommer att övervaka trängsel i matsalskön och elever uppmanas hålla armslängds avstånd
 • avspärrningsband finns uppställda för matsalskön
 • glesare mellan sittplatserna i matsalen och platser även i föreläsningssalen (50 st)
 • Sodexo kommer att säkerställa att uppläggningsbesticken byts ut ofta
 • alla elever måste sprita händerna innan de får tillträde till matsalen
 • extra städning är beställt för matsal, föreläsningssal och utanför matsalen/Marys Café

 

I klassrummet

 • möbleringen skall vara fast och med distansering
 • katedern skall vara minst två meter från närmaste elevarbetsplats
 • katedern skall vara omgärdad av en visuell markering som visar på korrekt avstånd
 • elever lämnar salen med hänsyn till social distansering
 • elever följer lärarens anvisningar gällande personlig handledning och frågor
 • Vid grupparbeten eller arbetsmoment som så tillåter kan läraren med fördel låta eleverna vistas utomhus
 • rasterna mellan lektionerna blir längre