Studie- & yrkesvägledare

Ida Lindell

IHL
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet  

073-661 27 16

 

Vanessa Case (Tjänstledig) 

Ekonomiprogrammet

Vid frågor kontakta biträdande rektor Tove Skytt.
073-661 27 70

 

Robin Skoglund

Estetiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet

073-661 27 52


OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"Studie- & yrkesvägledning

Det är inte alltid lätt att veta vad man ska bli när man blir stor. Vem ska man lyssna på? Hur ska man tänka? Det är viktigt att det är ens egen vilja och drömmar som styr ens val men det är givetvis bra att bolla tankar och idéer med andra.

Studievägledning innebär stöd för dig som studerar, att utifrån dina unika behov lösa/hantera situationer inför val av utbildning och karriärväg. Du är unik och din framtid är din egen.

Många som vi möter vet inte riktigt vad de vill göra i framtiden, studera vidare – jobba. Du kanske är en av dem.

Det vi kan erbjuda dig, är ett vägledningssamtal, innan du tar viktiga beslut om din aktuella studiesituation. Det kan gälla studieplanering, studieavbrott/studieuppehåll, val av inriktning, studieteknik, vad studierna leder till, utlandsstudier m.m.

Det är alltid du som enskild individ som har ansvaret att fatta besluten som rör dina egna val. Vår roll som studievägledare är att ge dig ett neutralt stöd. Tillsammans definierar vi problem, vidgar perspektiv och skapar struktur i din tillvaro.

Du är välkommen att höra av dig.