Specialpedagoger

Anna Brolén
08-522 827 33

 

Niklas Lefrell
08-522 827 34

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"

Specialpedagogen arbetar utifrån en helhetssyn och är ett stöd i skolan för elever som är i behov av extra stöd. Specialpedagogen genomför pedagogiska utredningar för att identifiera och analysera orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer. Specialpedagogen fungerar som en rådgivare under såväl kortare som längre tid. Elever som är i behov av extra stöd kan få hjälp av specialpedagogen med bland annat kompensatoriska hjälpmedel, läs- och skrivstrategier, hjälp med att organisera skolarbeten och med motivation.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Dyslexiförbundet FMLS