Skolledning

Liisa Gellerstedt
Rektor
073-661 27 13

Andreas Franke
Estetiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet
073-661 27 12

Tove Skytt
Ekonomiprogrammet
073-661 27 70

Katarina Molinari
Idrott, hälsa och ledarskap
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
073-661 27 14

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"