Skolledning

Håkan Söderström 
Rektor
08-522 827 03 

Catarina Bratt Hultgren
Ekonomichef/HRansvarig
08-522 827 02

Andreas Franke
Estetiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet
08-522 827 01

Liisa Gellerstedt
Ekonomiprogrammet
08-522 827 01

Katarina Molinari
Idrott, hälsa och ledarskap
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
08-522 827 01

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"