Biträdande Rektorer

Ekonomiprogrammet
Tove Skytt
073-661 27 70

Estetiska programmet
Andreas Franke
073-661 27 12

Idrott, hälsa och ledarskapsprogrammet
Katarina Molinari
073-661 27 14

Naturvetenskapsprogrammet 
Katarina Molinari
073-661 27 14

Samhällsvetenskapsprogrammet
Andreas Franke
073-661 27 12

Teknikprogrammet
Katarina Molinari
073-661 27 14 

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"