Kuratorer

 

Tina Chasseur
Emilie Mannerstedt
Sophie Ulfeldt

Josefin Grimefall (föräldraledig)
Maria Wahlström (föräldraledig)

För att få kontakt med oss ber vi dig ta kontakt via mail: kurator[at]tibble.nu. Vi inte har ansvar för specifika program utan den som har möjlighet snabbast tar kontakt.

Kuratorns arbete syftar till att förebygga och främja elevens psykosociala hälsa utifrån en helhetssyn på eleven. Kontakten med kurator bygger på frivillighet med respekt för individens rätt till personlig integritet. Kurator ger stöd och hjälp med att reda ut och bearbeta frågor av mer personlig karaktär som rör t ex studierna, kamrater, familj och livsfrågor i allmänhet.


Kurator kan också ge råd i frågor om samhällets olika sociala hjälpinstanser, d.v.s. vart man kan vända sig för att t ex få kontakt med en psykolog osv. Kurator ger även information om studieekonomiska frågor och stipendieansökningar.