Företagsledning

Niklas Pålsson
VD och lärare
073-400 02 31

Håkan Söderström
Skolchef
073-661 27 03

Karin Järleby
Rektor Täby Friskola
08-792 26 10

Irene Planefjord
Rektor Fredsborgskolan

Maria Lagersten
Rektor Förskolor

Kai Aasnes
Rektor Almaskolan

André Lindahl
It-chef
073-661 27 19

Yvonne Regnér
CFO
070-433 27 35

Marie-Louise Spagnoli
Chef Elevhälsan
08-522 827 30

Malin Eklöw
Marknads- & kommunikationschef
073-661 27 08

Ian Conroy
Servicechef
073-661 27 26

Samtliga ovanstående medarbetare kan du träffa vid rektorsexpeditionen nära receptionen.

OBS! För att kontakta Företagsledningen, använd mallen "fornamn.efternamn@cedergrenska.se"