Företagsledning

Niklas Pålsson
VD och lärare
08-522 827 04
mobil: 073-400 02 31

Håkan Söderström
Rektor Tibble Gymnasium
08-522 827 03
soderstrom[at]tibble.nu

Karin Järleby
Rektor Täby Friskola
08-792 26 10

André Lindahl
It-chef
073-661 27 19

Catarina Bratt Hultgren
Ekonomichef/HRansvarig
08-522 827 02

Marie-Louise Spagnoli
Chef Elevhälsan
08-522 827 30

Malin Eklöw
Marknads- & kommunikationsansvarig
073-661 27 08

Ian Conroy
Servicechef
073-661 27 26

Samtliga ovanstående medarbetare kan du träffa vid rektorsexpeditionen nära receptionen.

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"