Elevhälsan

Elevhälsan omfattar kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolläkare samt psykolog. Samtliga inom elevhälsan har tystnadsplikt. 

På Tibble Gymnasium utgår vi från att lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och stödjande för att eleverna ska kunna uppnå kunskapsmålen/kunskapskraven. Elevhälsan ska tillsammans med skolans övriga personal identifiera och verka för att undanröja det som hindrar elevernas utveckling och lärande. Elevhälsan stödjer mentorer/programlag i arbetet med att upprätta handlingsplan och åtgärdsprogram. 

Chef för elevhälsan

Marie-Louise Spagnoli
08-522 827 30

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"