Organisation

Tibble Gymnasiums organisation är uppbyggd på klasser som ingår i programlag med uppdrag att inrikta arbetet mot examensmålen i det aktuella programmet, för en högre grad av måluppfyllese. Programarbetslaget leds av en programchef och är sammansatt av mentorer, övriga lärare som undervisar eleverna på programmet samt studievägledare.

För den mer ämnesinriktade resultat- och måluppfyllelsen bildar skolans förstelärare (20 legitimerade lärare), docent och rektor en arbetsgrupp för den systematiska kvalitetsutvecklingen inom respektive ämne samt för den pedagogiska inriktningen för skolan generellt. Försteläraren leder utvecklingsarbetet i respektive ämnesgrupp.

Till stöd för det systematiska kvalitetsarbetet finns på skolan en kvalitetsgrupp med uppgift att genomföra utvärderingar, systematisera och analysera utvärderingar och resultat, ansvara för skolans rutinsystem och kvalitetsmanual samt de kvalitetsseminarier som genomförs med regelbundenhet.

Genom denna organisation utgår Tibble Gymnasium i hög grad från elevens behov och elevens studieresultat, med studieplanen som grund för studierna i syfte att ge goda förutsättningar för högre studier och en stimulerande yrkeskarriär.