Tibble-Elever skriver internationellt tyskaprov

Tibble Gymnasium är en av 17 skolor i Sverige som erbjuder alla elever som läser tyska steg 4 möjligheten att genomföra det tyska språkdiplomet, som heter DSD Stufe I. Det är Tyska Statens officiella språkdiplom som varje år genomförs i fler än 65 länder på fler än 900 skolor med kring 51000 deltagare per år. Provet skrivs en gång per år samma dag i hela världen.

Provets består av olika delar: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig kommunikation och muntlig kommunikation. Alla prov skickas till Tyskland för bedömning.

Om man klarar av provet får man ett diplom som man med fördel kan ha med när man söker jobb i framtiden. Ett DSD diplom visar att man har kunskaper i tyska som erkänns i hela världen. Diplomet motsvarar CEF-nivån B1 (enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk – CEF) och gör det möjlighet att kunna göra DSD Stufe II som visar att du är behörig att börja förberedande studier i Tyskland och ger fördelar vid ansökningar på högskolor i Tyskland.

I år har 48 elever på Tibble har bestämt sig för att delta i DSD I provet, vilket är rekord!