Matematikens dag

Idag är det matematikens dag, som också kallas pi-dagen! En dag som firas runt om i världen i syfte att uppmärksamma matematiken och dess betydelse i samhället. Hur firar du matematiken idag?

Idag är det matematikens dag, som också kallas pi-dagen! En dag som firas runt om i världen i syfte att uppmärksamma matematiken och dess betydelse i samhället. Det är faktiskt ingen slump att pi-dagen infaller just 14 mars. I USA skriver man dagens datum som 3/14, samma sifferföljd som den matematiska kontanten pi har.

I sann matematisk anda bjuder vi här på en kluring, se om du kan lösa den!

Bestäm volymen för en pizza om höjden = a och radien = z