Uppdaterad information öppet hus

Efter den senaste uppdateringen från Folkhälsomyndigheten så överlägger vi genomförandet av våra öppna hus 24-26 november. Vi vill ta vårt ansvar i att underlätta för eleverna som står inför sina gymnasieval men tar de nya restriktionerna på största allvar. Viktigast för oss är att skapa en trygg miljö för våra elever och personal. Beslut om genomförande kommer 10 november.