Mindfulness på lektionerna för ökat välmående

Helen Berggren är inte bara lärare i biologi och naturkunskap på Tibble, hon utbildar sig även till instruktör i mindfulness vilket hon drar stor nytta av i sin undervisning på skolan. Helen inleder sina lektioner med att låta eleverna utföra olika mindfulness-övningar, där de exempelvis får fokusera på sin andning eller lyssna till olika instrument i låtar de själva är med och väljer ut. Övningarna fungerar som ett pedagogiskt verktyg för att ge ett ökat lugn och fokus i klassrummet, men Helen ser även att det bidrar till elevernas välmående.

- Anledningen till att jag började med mindfulness för mina elever var främst att jag upplevde att många mådde dåligt på grund av stress, berättar Helen. Då jag själv har haft nytta av mindfulness som ett verktyg för stresshantering, ville jag ge eleverna chansen att få lära sig det också.

Responsen från eleverna har varit överväldigande och Helen märkte direkt att inleda lektionerna med mindfulness gav många pedagogiska fördelar. Det gör att eleverna lämnar distraktioner utanför klassrummet och istället riktar sin uppmärksamhet till läraren.

Flera elever har börjat göra övningarna på eget initiativ hemma och det uttrycker att de har lättare för att minnas sådant de lär sig och pluggar på. Under hösten har Helen även börjat erbjuda mindfulness för personalen.