Tibble DistANS 2020

Under våren 2020 har skolan blivit väldigt annorlunda och i arbetet med dans på Tibble har hemmiljön och det egna skapande fått bli vårt fokus! 
 
DistANS 2020 Film1 "ting inne blir dans ute" - musikalettor. 
Tack till Laleh (vi har fått tillåtelse att använda hennes låt) .
 
Eleverna har tittat sig omkring i det rum de befinner sig, valt 6 former som de sedan har förkroppsligat. Sedan har de delat former med varandra och med dessa 12 former arbetat med vägen till form och vägen ur form som leder till vägen till.... Låtens text och toner har inspirerat och vi har pratat om var man vill vara och spela in sin dans vad som kan bli gemensamt visuellt.
 
Så här blev det!