Swemun

Tibbles FN-förening deltog i Model United Nations rollspel som ägde rum i Lund. Det var ungefär 120 elever från hela Sverige som tillsammans deltog och representerade 40 FN-länder i tre utskott: Klimat, Mänskliga Rättigheter och Utveckling. Säkerhetsrådet diskuterade samtidigt den aktuella situationen i båda Myanmar och Syrien. Tibbles elever deltog på ett föredömligt sätt!