Social robotics i uppsala

Under FEX-veckan vistades klass TE16A vid Uppsala universitet för ett studiebesök. Under onsdagsmorgonen gav klass TE16A sig av via pendeltåg till Uppsala kommun. Väl framme välkomnades de av en guide för att sedan placeras i ett av universitetets lokaler. Under vistelsen fick vi information om universitetet. Det vill säga den historiska bakgrunden, högskolans utbildningar och information om hur studentlivet ser ut i Uppsala från studentens perspektiv.

Vi fick en kortare undervisning i robotteknik och fick sedan se hur Uppsala universitet valt att satsa på robotutvecklingen. Väl där fick vi träffa de interaktiva robotarna och fick en inblick på hur framtidens robotteknik kan se ut.

Senare under dagen fick klassen en guidad rundtur i universitetets forsknings laboratorium. Det så kallade renrummet som fått sitt namn efter lokalens hygiennivå. Vi fick information om vart de olika instrumenten har sina användningsområden samt hur lokalernas kliniska nivå är kritiska till forskningens framgång.