"Being young in the 50's and today"

Elever från SAB2B, HUM2A och SAM1A deltar i ett projekt som startade i september 2013 och pågår i 2 år. Det heter ”Being young in the 50’s and today”. Det är ett Multilateral Parnerskap där skolor från minst 3 länder är med och deltagarna är Tibble gymnasium, Paul-Pfinzig Gymnasium i Hersbruck (en liten by nära Nürnberg - Tyskland), Grund- und Mittelschule Happurg (Tyskland) och Lycée Camille Sée i Colmar (Frankrike).

Eleverna i alla tre länder arbetar med olika ämnen såsom transport, mode, kärlek och sex, migration, fritid mm. Först jämför de hur det var i sitt eget land under 50-talet och sedan hur det är idag. Med hjälp av böcker, bilder och intervjuer samlar de så mycket information de kan. Tack vore ”e-twinnings” som är en plattform internationella kontakter, är alla ungdomar hela tiden i kontakt med varandra och kan lägga en del av informationen på nätet (Twinspace).

Sedan träffas eleverna fyra gånger för att jämföra sina resultat med de andra ländernas. De jobbar intensivt med varandra i några dagar för att sedan presentera det slutliga resultatet i form av Powerpoints, videos, uppspelningar osv.