Årets EU-projekt på Tibble

CIPM, Comenius Individual Pupil Mobility

Tibble har en lång tradition av utbyten med olika länder och i olika former. Vi samarbetar med Rotary, AFS, YFU, STS och EU. Det som är nytt och unikt med detta EU-projekt är att de studier som våra gästelever bedriver under sina tre månader på Tibble ska betygsättas och erkännas i den sändande skolan i Lugo. Eleverna behöver med andra ord inte ta igen de ”förlorade studierna” utan tvärtom, de har fått ett tilläggsvärde i att de bedrivit en del av studierna utomlands.

Partnerskolan i Spanien, ”IES Nosa Señora dos Ollos Grandes” i Lugo, Galicien, och Tibble har samarbetat i över tio år på olika nivåer. De spanska EU- stipendiaterna bor hos elever på Tibble, som i sin tur åker till Lugo för att bedriva tre månaders studier, som betygsätts i Spanien och sedan erkänns av Tibble Gymnasium. 
Detta är tredje gången detta EU-projekt genomförs av Tibble och IES Nosa Señora dos Ollos Grandes.

För att projektet skall lyckas fordras mycket kunniga lärare, kunskaper om varandras skolor, läroplaner och kursplaner. I båda skolorna finns en koordinator och en mentor. Inte alla ämnen lämpar sig för detta projekt, utan eleverna får läsa utvalda kurser. 

De forskar, gör studiebesök och jobbar i mycket nära kontakt med sina lärare i Spanien via Skype i ämneskombinationen:  samhällskunskap, nutidshistoria, naturkunskap, ekonomi och livskunskap. De svenska lärarna i respektive ämne stöttar dem vid behov.