Internationalisering på Tibble

Tibble Gymnasium är en ”internationell” skola. Det vill säga en skola som ger våra elever möjlighet att resa till andra länder, att uppleva andra kulturer och traditioner, att öva språk på plats och att skapa kontakter med ungdomar från andra länder.
Internationaliseringsarbetet på Tibble ska...

  • genomsyra hela verksamheten.
  • möjliggöra för elever och lärare att möta och förstå människor och tankar från andra kulturer.
  • se till att arrangera kurser och resor som leder elever och lärare närmare andra länder och kulturer.
  • inom ramen för olika ämnen och kurser träna det globala tänkandet.
  • med hjälp av IT utveckla samarbetet med utländska skolor och företag.
  • utveckla ett långsiktigt samarbete med olika utländska partnerskolor.

 

Som internationell skola välkomnar vi varje år elever från andra länder. Vi kan på ett tillfredsställande sätt tillgodose det stora intresse som finns hos dem, vad det gäller svensk undervisning, språk, kultur och traditioner. Tibble har varje år flera utbyteselever som kommer hit och studerar, umgås och trivs med våra trevliga elever. 

 

Välkomna och lycka till med era studier!