FN-skola

Tibbles FN-förening

Sedan ett antal år är Tibble Gymnasium en FN-skola med en aktiv elevförening. Föreningen har fått allt fler medlemmar sedan starten. Globalt engagemang, intresse för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning kännetecknar elevföreningens arbete.

Under åren har elever från föreningen deltagit i nordiska klimatrollspel. I likhet med de internationella klimatförhandlingarna har kommunikationen varit på engelska. Våra delegationer har i sina roller varit med och formulerat resolutioner, debatterat och röstat i Generalförsamlingen och till sist undertecknat dem.

Elevföreningen har även drivit olika kampanjer på skolan. Bland annat har eleverna tidigare år arbetat för FN-förbundets kampanj Flicka som fick extra uppmärksamhet på FN-dagen det året. FN-eleverna sålde frukost och skramlade med bössor för att samla in pengar till flickor i utvecklingsländerna. Dessutom anordnades ett timslångt program i Tibble Teater tillsammans med skolans estetprogram och föreläsare från Svenska FN-förbundet.

Tibble Gymnasium har även haft förmånen att som FN-skola ta emot besök av internationella gäster. Monique Coleman, musikalartist och skådespelare, har besökt oss och gav då en föreläsning för skolans elever. Förra året var Young Leaders Visitors Program aktiva och besökte flera olika klasser på Tibble. Bland annat fick eleverna träffa och ta del av Martin Engströms erfarenheter som journalist och fotograf i krisdrabbade områden och Chavia Ali som berättade om de funktionsnedsattas situation i Syrien.

Som elev på Tibble och aktiv medlem i skolans FN-förening har du möjlighet att medverka till en bättre värld och möta kunniga och engagerade personer av internationell kaliber.

 

Läs mer på FNs hemsida.