Elevinflytande

Alla klasser har dels mentorstid och dels klassråd, vanligen på fredagar. Där får elever chans att framföra sina synpunkter för att utveckla skolan. Men, mycket av inflytandet sker direkt i samband med undervisningen där elever och lärare diskuterar arbetssätt och innehåll och hur undervisningen kan utvecklas.

För varje program finns ett programråd som leds av biträdande rektor. Programrådet arbetar med att utveckla programmen och har även ett möte med skolledningen under vårterminen.

På Tibble har vi både elevråd och elevkår. Man väljer själv om man vill vara medlem eller inte. Om du vill bli medlem kontaktar du någon i elevrådets styrelse eller elevkårsstyrelsen genom att fylla i uppgifter på ett dokument.

I ett elevråd eller en elevkår väljer man själv hur mycket man vill engagera sig vad man vill engagera sig i. Också om man vill vara med mycket eller litet, kanske sitta i styrelsen, eller inte engagera sig alls utan bara vara en del av elevrådet eller elevkåren.