Söksida

Tibbles bibliotekskatalog 

Här kan du söka böcker, låna om böcker och se vad du har för lån. 

 

Nyheter och tidskrifter 

Mediearkivet
Mediearkivet är Nordens största nyhetsarkiv med 15 miljoner tryckta tidningsartiklar.

 

ArtikelSök – 
Artiklar från dagstidningar och tidskrifter. Databasen uppdateras dagligen.

 

Svenska dagstidningar
Svenska dagstidningar innehåller drygt 27 miljoner digitaliserade sidor, från 1600-talet fram till början av 2020. I tjänsten finns hela utgivningen av Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet. Dessutom finns ytterligare cirka 900 tidningstitlar som i olika grad har digitaliserats av KB.

 

Updatum 
Tjänsten är förinställd att söka nyhetskällor, men genom att välja annan kanal i övre navigatorn kan ni även söka Bloggar, Forum, Pressreleaser, omdömessiter, och sociala media. 

 

Vetenskapliga artiklar och tidskrifter 

EBSCO host
Innehåller
fem stora databaser: 

MasterFILE Premier: Ger referenser till artiklar och böcker men innehåller även en stor mängd artiklar i fulltext.  Databasen innehåller också ett omfattande bild- och kartgalleri. 

GreenFILE: vetenskapliga artiklar om människans påverkan på miljön. 

Library, Information Science and Technology Abstracts: Abstracts inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Teacher Reference Center: Abstracts från 280 tidskrifter för lärare. 

eBook Collection: E-böcker 

  

Directory of Open Access Journals 
Databas för fritt tillgängliga vetenskapliga artiklar och tidskrifter. 

 
Google Scholar 

Sökverktyg för vetenskaplig litteratur som avhandlingar, böcker och artiklar. 

 

OpenDOAR 
Ett register över databaser för open access-material 

 

Forskningspublikationer och studentuppsatser 

Digitala Vetenskapliga Arkivet 

 

Swepub 

 

DART Europe E-Theses Portal 

DART-Europe är ett samarbete mellan forskningsbibliotek som syftar till att öka tillgången av Europeiska forskningsavhandlingar. Här får du tillgång till avhandlingar från 619 universitet i 28 europeiska länder. 

Uppslagsverk och länksamlingar 

Nationalencyklopedin

 

LandguidenDatabas från Utrikespolitiska Institutet med information om alla världens länder. Texterna uppdateras dagligen. 

 

Crash Chourse - Snabba nybörjarkurser i form av korta videolektioner på engelska i 32 olika ämnen.

 

Länkskafferiet 
Länksamling utarbetad av Myndigheten för skolutveckling tänkt för skolbruk. Länkarna är kvalitetsgranskade. 
 

Safir 
Safir är en länksamling som ger dig en genväg till kvalitetsgranskade internetsidor. 
Safir ägs av Lunds Universitet. 

 

Mik-rummet 
En site om medveten medieanvändning 

 

So-rummet 
Länksamling för historia, samhällskunskap, geografi och religion. 

 

Andra bibliotekskataloger 

Libris webbsök 
Här kan du hitta information om böcker, tidskrifter, noter, avhandlingar, kartor mm. från alla svenska universitets- och högskolebibliotek, flertalet svenska forskningsbibliotek och ett fåtal folkbibliotek. 
 

Bibliotek i Stockholms län 

Söker på folk- och forskningsbibliotek i hela Stockholm. 

Täby bibliotek 

 

Övrigt 

Antiplagieringsguiden 

Bibblan Guidar 

Booleska söktermer 

Referenshantering