Svenska

Litteraturbanken

Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet.

 

Svenska klassiker

Svenska Akademien har publicerat en serie svenska klassiker i tillförlitliga utgåvor med modern stavning. Flertalet kan laddas ner som pdf.

 

Radioföljetongen och radionovellen

Fritt tillgängliga noveller och ljudböcker.

 

Projekt Runeberg

Projekt Runeberg arbetar på frivillig grund med att skapa fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och göra dem öppet tillgängliga över Internet.


Dramawebben

Fritt tillgänglig svensk dramatik hos litteraturbanken.

 

Lyrikline

Lyrikline är en internationell webbplats för samtida poesi. Här kan du lyssna på poesi reciterade av författarna själva. För dikter på svenska, gå till: poems > by languages > swedish.

 

Namn

Svenska akademien: Namnens ursprung och betydelse

 

Statistiska centralbyrån: Namnstatistik

 

Historiska museet: Nomina