Samhällsvetenskap

Statsvetenskap

Electoral System Design Database

Provides comparative data on electoral systems used in 217 countries and territories across the globe.

 

Grundlagarna

Om Sveriges grundlagar med länkar till fulltext: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen samt riksdagsordningen.

 

Internationella förhållanden

Globalportalen

Här finns allt för dig som vill ha koll på globala frågor och engagera dig för en rättvis och hållbar värld. Globalportalen drivs av Forum Syd och består av ett gäng biståndsorganisationer, studieförbund och folkhögskolor.

 

Utvecklingsarkivet

Samlar rapporter, utvärderingar och andra dokument som handlar om Sveriges bistånd och Sveriges roll inom global utveckling – från 1960-talet och framåt.

 

Gapminder

Gapminder är en svensk stiftelse vars målsättning är att bidra till en god global utveckling genom att göra statistik rörande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå.

 

Openaid

Openaid.se visar och visualiserar öppna biståndsdata. Här kan du söka på när, till vem och för vilka svenskt biståndsmedel betalats ut och vad resultaten blivit.

 

Freds- och konfliktforskning

DagDok

DagDok är din guide till FN-dokumentationen som sammanställts av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Uppsala universitet. Dess syfte är att hjälpa dig att hitta FN-rapporter och dokument, samt bakgrundsinformation om FN:s organisation och verksamhetsområden.

 

United Nations Peacemaker

Intended for peacemaking professionals, it includes an extensive database of peace agreements, guidance material and information on the UN’s mediation support services.

 

United Nations iLibrary

The global search, discovery, and viewing source for digital content created by the United Nations. Endast tillgång till gratisversionen med ’read files’ (ej pdf-filer).

 

Globala målen

 

Human Development Report

Rapporter med fokus på mänskliga rättigheter, med statistik om jämställdhet samt landinformation.

 

UNHCR Population Statistics

Statistik om flyktingar och migration.

 

UCDP Conflict Encyclopedia

Databas med uppgifter om alla världens krig, konflikter och fredsprocesser. Innehåller information om parterna i konflikter, förhandlingar och fredsavtal. Produceras av Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet.

 

Violence Early-Warning System (ViEWS)

Databas med månatliga prognoser rörande olika typer av politiskt våld, som bygger på data från Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Produceras av Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet.

 

World Bank Gender Data Portal

Data och jämställdhetsstatistik som täcker bland annat befolkning, hälsa och politisk delaktighet.

 

EU

EU-upplysningen

Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

 

Europa

Europeiska unionens officiella webbplats.

 

EU Open Data Portal

Fritt tillgängliga data från EU:s institutioner och andra organ.

 

Press releases database

Pressmeddelanden med nyheter från EU:s olika institutioner

 

Kriminologi

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

 

Geografi

Mapmaker interactive

Tematiska kartor över världens länder.

 

Lantmäteriet

Lantmäteriet har lagt ut mycket detaljerade kartor över hela Sverige. Sök kostnadsfritt bland originalkartor (KartSök) och mer än 700 000 ortnamn.