Miljöfrågor och toxikologi

GreenFILE genom EBSCO

A research database covering the environmental effects of individuals, corporations and governments and what can be done at each level to minimize negative impacts. Få tillgång till EBSCO utanför skolan genom inloggning via schoolsoft. Välj sedan GreenFILE i listan över databaser.

 

Centrum för biologisk mångfald

Läs om forskningsprojekt samt ta del av rapporter, vetenskapliga artiklar och tidskrifter.

 

Global Invasive Species Database

The Global Invasive Species Database is a free, online searchable source of information about alien and invasive species that negatively impact biodiversity.

 

Myndigheter (rapporter, data, statistik)

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor.

 

IVL Svenska miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet har Sveriges bredaste miljöprofil. Gemensamt för alla uppdrag är ett samspel mellan såväl ekologiska som ekonomiska och sociala perspektiv.

 

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen och arbetar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt.

 

Vattenmyndigheterna

Vattenmyndigheterna samordnar Sveriges arbete för bättre vatten.

 

European Environmental Agency

The European Environment Agency provides sound, independent information on the environment for those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policy, and also the general public.

 

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

IUCN is a membership Union composed of both government and civil society organisations. It harnesses the experience, resources and reach of its more than 1,300 Member organisations and the input of more than 15,000 experts

 

Kartor

Atlas of the Biosphere

Maps of environmental variables: human impacts, land use, ecosystems, water resources.