Media och kommunikation

TU

Mediehusens branschorganisation.

 

Statens medieråd

Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

 

Nordicom – Statistik och fakta

Rapporter från Nordicom (Nordiskt informationscenter för Medie- och kommunikationsforskning). Nordicom är en oberoende (non-profit) organisation som arbetar med att samla in och förmedla forskning och fakta som rör medier och kommunikation.

 

Myndigheten för radio, press och tv

 

Mediestatistik

Internetstiftelsens rapporter

 

IRM

Institutet för Reklam- och mediestatistik.

 

Mediebarometern

Mediebarometern (från Nordicom) beskriver medieanvändningen i Sverige.

 

MMS

Mediamätning i Skandinavien AB.