Juridik

Lagrummet

Rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter.

 

Rättsliga dokument (Regeringskansliet)

Rättsinformation är ett samlingsbegrepp för alla dokument som är ett resultat av lagstiftningsprocessens steg, baserat på rättsinformationsförordningen (SFS 1999:175). Regeringskansliet publicerar följande rättsinformation på webbplatsen:

 

Riksdagens databas: Dokument och lagar

Med hjälp av dokumenten kan du följa arbetet i riksdagen. Riksdagens arkiv och registratur bevarar och tillhandahåller allmänna handlingar.

 

Svensk författningssamling

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

 

Vägledande avgöranden

Databasen vägledande avgöranden innehåller rättsfallsreferat och uppgifter om vägledande avgöranden från överrätter.

EU

EU-upplysningen

Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

 

EU-rättens ABC (e-bok)

Ger en bakgrund till det europeiska enandet och EU:s utveckling och rättsordning.

 

Så fattar EU sina beslut

Läs mer om lagstiftningsprocessen.