Historia

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

SKBL har producerats vid Göteborgs universitet. Här finns nu, fritt tillgängligt, 1000 levnadsteckningar över svenska kvinnor och över utländska kvinnor, som varit verksamma i Sverige.Historiskt källmaterial

Digitaliserade svenska dagstidningar

Kungliga bibliotekets söktjänst för svenska dagstidningar. Artiklar som är äldre än 115 år går att läsa.

 

Stockholmskällan

Stockholmskällan innehåller mer än 30 000 bilder, kartor, dokument och litteraturtips. Stockholmskällan drivs av Stockholms stad.

 

Kvinnohistoriska portaler

Ger tillgång till kvinnohistoriskt arkivmaterial, såsom fotografier, kampanjmaterial, texter och annat material. Från Göteborgs universitetsbibliotek. Innehåller portalerna:

 

Historisk statistik

CEDAR

Innehåller flera databaser med demografiska och historiska data

 

Historia.se

Portal för historisk statistik. Både svenska och internationella data. Länkar och tips på litteratur och källor.

 

Tidskrifter

Scandia: Tidskrift för historisk forskning

Scandia är en historievetenskaplig tidskrift som behandlar centrala teman i nordisk historieforskning. Tyngdpunkten ligger på nordisk och övrig europeisk historia samt på historisk teori/metod och historiografi.

 

Populär historia (finns på biblioteket)