Ekonomi

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Näringslivets Ekonomifakta, förkortat Ekonomifakta, är en del av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till samtal kring Sveriges utmaningar och möjligheter.

 

Företagsekonomi

Verksamt.se

Myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlar här information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.Företagsklimat

Databas med statistik om svenska kommuner och enkätsvar från företagare och politiker som bedömer det lokala företagsklimatet i varje kommun.

 

Bolagsfakta

Information om börsnoterade bolag.

 

Doing Business (World Bank)

Data som berör regler för företag på nationell och regional nivå

 

Ekonomisk statistik från Statistiska centralbyrån (SCB)

Ekonomisk statistik efter ämnesområde

 

Bokföringsnämnden

BFN är statens expertorgan på redovisningsområdet och ansvarar för att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut allmänna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen.

 

Revisorsnämnden

Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision.

 

Ekonomistyrningsverket

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser för statens ekonomi. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

 

Nationalekonomi

European Central Bank

 

International Monetary Fund

 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)

 

OECD iLibrary

OECD iLibrary is the online library of OECD featuring its books, papers and statistics and is the gateway to OECD's analysis and data. Vissa, men inte alla texter finns i fulltext.

 

World Trade Organization (WTO)

 

WTO Research Reports

 

Världsbanken

 

Handel

Handel A-Ö

I Handel A–Ö kan du söka bland 600 olika handelspolitiska begrepp och ord som används inom EU-samarbetet.

 

Country Commercial Guides

Market conditions, opportunities, regulations, and business customs for more than 70 major markets, prepared by ITA trade professionals at U.S. embassies worldwide.