Biologi

ArtDatabanken

Artdatabanken drivs av SLU och syftar till att sprida och samla kunskap om Sveriges arter.

 

Svenska biotermgruppens ordbok

En ideell förening med syfte att samordna och nyskapa termer inom livsvetenskaperna, främst de molekylära. Här kan du få veta vilka begrepp som definieras och vilka termer du bör använda på svenska.

 

ITIS – the Integrated Taxonomic Information System

Authoritative taxonomic information on plants, animals, fungi, and microbes of North America and the world.

 

AmphibiaWeb

Ger information om status, naturhistoria, bevarande och taxonomi.

 

Avibase

En databas över alla världens fågelarter och innehåller nästan 12 miljoner poster.

 

Svensk kulturväxtdatabas (SKUD)

SKUD är en nationell likriktare och ett referensverktyg för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn.

 

Den virtuella floran

Naturhistoriska riksmuseet presenterar samtliga i Sverige regelbundet förekommande arter.