Biblioteket

Välkommen till vårt bibliotek!

Biblioteket hos oss på Tibble Gymnasium har en viktig och central roll. Här erbjuds elever och lärare aktuell skönlitteratur, facklitteratur samt ett stort antal tidskrifter.

Så här använder du bibliotekets sidor:

  • söksidan hittar du bibliotekskatalogen samt ämnesövergripande databaser och länktips.

  • I länksamlingen hittar du fler databaser och länkar ordnade efter ämne.

 

Bibliotekets öppettider

Måndag–torsdag   kl. 8.30–16.40
Fredag                     kl. 8.30–16.00

Ni kan lämna tillbaka böcker i återlämningslådan utanför biblioteket när som helst under skolans öppettider.


Kontakt

Rebecca Andersson

Skolbibliotekarie

rebecca.andersson@tibble.nu

08 522 827 50

Ett bibliotek i världsklass

Biblioteket har fått den fina utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Det bevisar den höga kvalitet som vårt bibliotek håller och som personal och elever har stor glädje och nytta av.


Kriterier för ett skolbibliotek i världsklass:

  • Är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.

  • Samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.

  • Stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.

  • Stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.

  • Erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.

  • Har överblick över lärarresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Om biblioteket


Bokbiblioteket innehåller cirka 25 000 titlar som stämmer väl överens med skolans profil. Bokbeståndet hålls ständigt uppdaterat.

Bibliotekslokalerna är fräscha och rymliga. Här på 550 kvadratmeter ryms utöver alla boktitlar, både sitt- och ståplatser. För närvarande finns det 16 stationära datorer, en skrivare och ett trådlöst nätverk som våra elever kan nyttja under bibliotekets öppettider.

Bibliotekspersonalen utgörs av en heltidsanställd fackutbildad bibliotekarie anställd och en bokuppsättare, anställd på några timmar i veckan.