Skolinspektionens granskning

Skolinspektionen granskar regelbundet alla friskolor och några kommunala skolor i landet för att säkerställa god kvalitét i verksamheterna. Efter en grundlig tillsyn av Tibble har Skolinspektionen, mycket glädjande, fastställt att inga brister har kunnat konstateras på Tibble Gymnasium i samband med inspektionen 2015. Under flera år har skolan bedrivit ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete som präglats av ständiga förbättringar och som nu resultaterat i ett enastående resultat. 

 

Aldrig tidigare har Tibble lyckats med konststycket att undslippa någon form av påpekande. Vid den föregående inspektionen fanns endast ett nedslag från dåvarande Skolverket. Med det resultatet var skolan en av de sju främsta i landet bland de dryga tvåhundra skolor som granskades det året (2011).

 

Några av de områden som omfattat tillsynen av Tibble år 2015 är Undervisning & lärande, Extra anpassningar och särskilt stöd, Bedömning och betygssättning, Trygghet och studiero, Åtgärder mot kränkande behandling och Styrning och utveckling av verksamheten. Du kan läsa hela beslutet på Skolinspektionens hemsida:

 

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=543958