Årskurs 3 - Retroenkät

Denna enkät i årskurs tre genomfördes för första gången på skolan vårterminen 2011. Det är alltså årets studenter som blickar tillbaka på sin skoltid och ger skolan sitt omdöme inom en rad olika områden.

I retroenkäten framkommer tydligt att eleverna blivit mer inriktade på sin utbildning och att blicken nu riktas framåt mot högre utbildning och yrkesliv. Några av de bästa värdena som uppvisas handlar om att eleven uppfattar sina lärare som kunniga (100%), det är stor variation på arbetssätten, jag får den extra hjälp jag behöver, jag kan rekommendera min utbildning, jag tror att jag kommer att ha nytta av min utbildning. Inom dessa områden är nöjsamheten mellan 87 – 96 %, vilket är ett mycket bra resultat. I alla de enkäter som genomförs räknas påståendet ”Jag instämmer helt eller i huvudsak” i aktuellt påstående.