Årskurs 2 - Trivselenkät

Liksom i introduktionsenkäten är tryggheten, i trivselenkäten, det område som visar det högsta värdet. Värt att notera är att tryggheten här visar högre värden över tid.
Värdena varierar de senaste åren mellan 97 och 100 procent. Andra områden som visar de högsta värdena sedan mätningarna inleddes är: den positiva stämningen på skolan, utvecklingssamtalet, mina lärare samverkar, jag får extra hjälp, lärarna är kunniga i sina ämnen, elevernas synpunkter tas tillvara med mera.