Kvalitetsarbete

Hög kvalitet på Tibble Gymnasium

Under denna rubrik presenterar vi en rad resultat och intressanta exempel på kvalitet av stort intresse för skolans elever, blivande elever, föräldrar, medarbetare, blivande medarbetare med flera. Du hittar de olika delarna i menyn till vänster. En stor gymnasieskola som Tibble berör så många människor både i nutid och inte minst i en framtid. Det är därför mycket spännande för många att följa en skolas utveckling, kanske bidra med värdefulla synpunkter för ytterligare förbättringar. Vi hoppas på ett engagemang från många för att det ständiga förbättringsarbetet på skolan ska fortsätta följa den positiva utvecklingstrend som präglar Tibble Gymnasium. 

Med förhoppning om en intressant läsning.