Skolledning

Håkan Söderström

Rektor
08-522 827 03

Biträdande rektorer

Ekonomiprogrammet

Liisa Gellerstedt
08-522 827 01
073-661 27 13

Estetiska programmet & Samhällsvetenskapsprogrammet

Andreas Franke
08-522 827 01
073-661 27 12

Naturvetenskapsprogrammet & Teknikprogrammet & Idrott, Hälsa & Ledarskap

Katarina Molinari
08-522 827 01
073-661 27 14