Frånvaroanmälan

Tibble Gymnasium använder sig av det internetbaserade kommunikationsverktyget "SchoolSoft". Här kan myndiga elever och föräldrar till omyndiga elever logga in och kontrollera frånvaron. 

Föräldrar till omyndig elev och myndiga elever anmäler sjukdom direkt i SchoolSoft.

Observera att du måste sjukanmäla dig varje dag om du är hemma flera dagar. Du kan inte sjukanmäla dig i efterskott. Länk till SchoolSoft