Företagsledning

Yvonne Regnér

CFO

OBS! För att kontakta Företagsledningen, använd mallen "fornamn.efternamn@cedergrenska.se"

Ian Conroy

Servicechef
073-661 27 26

 

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"

Malin Eklöw

Marknads- & kommunikationschef
073-661 27 08

 

OBS! För att kontakta Företagsledningen, använd mallen "fornamn.efternamn@cedergrenska.se"

André Lindahl

It-chef
073-661 27 19

OBS! För att kontakta Företagsledningen, använd mallen "fornamn.efternamn@cedergrenska.se"

Niklas Pålsson

VD Cedergrenska
Mobil 073-400 02 31

OBS! För att kontakta Företagsledningen, använd mallen "fornamn.efternamn@cedergrenska.se"

Marie-Louise Spagnoli

Elevhälsochef
08-5228 27 30

 

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"

Håkan Söderström

Skolchef

soderstrom[at]cedergrenska.se