Biblioteket

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"

Bibliotekarie:

Rebecca Andersson
08-522 827 50

 

Bibliotekets öppettider är:

Måndag  09.00-16.50
Tisdag    09.00-16.50
Onsdag   08.15-16.20
Torsdag   09.00-15.50
Fredag    08.15-14.50