Tips inför ditt gymnasieval

Rangordna dina val
I din ansökan måste du rangordna utbildningarna du söker så att den utbildning du helst vill komma in på står som första val. Den utbildning du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare.

Blir du antagen till en högre rangordnad utbildning i din ansökan stryks du från utbildningar med lägre rangordning. Lägg in flera val för att förbättra dina möjligheter att få en gymnasieplats.

 

Ta reda på fakta inför gymnasievalet
Var inte rädd för att ställa frågor och jämföra olika alternativ. Gå på flera Öppna Hus och prata med elever och lärare. Besök skolorna under Dantemässan den 17 november eller på Gymnasiemässan i Älvsjö den 22-24 november. Vissa skolor erbjuder dessutom prova på-dagar för dig som vill testa hur en riktig skoldag går till.

 

Välj med hjärtat och utifrån dina intressen
De ämnen du gillar kanske även är de ämnen som du har lätt för och kan få bra betyg i.

 

Vad är viktigt för dig inför gymnasievalet?
Vill du kunna studera i mindre grupper, ha nära till skolan eller gillar du ett visst kursupplägg? Kanske finns det något speciellt i gymnasieprogrammets innehåll som du absolut vill läsa eller en schemastruktur som du föredrar? Tänk igenom detta innan du gör ditt val.

 

Behörighet inför vidare studier
Alla utbildningar på Tibble är högskoleförberedande och ger minst grundläggande behörighet*. Det kan vara bra att redan nu tänka på den särskilda behörigheten som vissa högskoleutbildningar kräver.

*Om du väljer Engelska 6 som individuellt val på Barn- & fritidsprogrammet med inriktning Idrott, hälsa & ledarskap.