Förkunskapsprover Estet

Bedömning av förkunskapsprov

I bedömningen av samtliga förkunskapsprov räknar man enligt följande:

Proven bedöms enligt betygsstegen A-F, och räknas ihop på samma sätt som ditt meritvärde från högstadiet;

A = 20 poäng x 16 (320 p)
B = 17,5 poäng x 16 (280 p)
C = 15 poäng x 16 (240 p)
D = 12,5 poäng x 16 (200 p)
E = 10 poäng x 16 (160 p)
F = 0 poäng x 16 (0 p)

Därefter adderar man den sökandes grundskolebetyg till poängen på förkunskapsprovet, för att få fram det slutgiltiga poäng som man ansöker till programmet med. Högsta möjliga slutgiltiga poäng blir alltså 640 p (320 x 2).

Exempel: Om den sökandes bedöms med B och meritvärdet från grundskolan är 255 så blir totalpoängen; (17,5 x 16=)280 + 255 = 535 poäng.
________________

Förkunskapsprov – Bild & Formgivning


Förkunskapsprovet till Bildinriktningen går till så att den sökande kommer till Tibble och genomför två uppgifter under en halv dag. De tre uppgifterna är: modellteckning, illustration och valfri uppgift i färg.


Modellteckning

Den sökande tecknar av modeller, modellerna är elever från inriktningen. Fokus på att hitta kroppens proportioner, tyngdpunkt och rörelse. Tid till skisser kan variera mellan 20 sekunder till 10 minuter.
Teknik: Blyerts

 

Valfri uppgift i färg

Du målar valfri bild. Motivet är helt upp till dig. Men bilden ska göras i färg. Tekniker att välja mellan är akvarell och torrpastellkritor, eller kombinera. Självklart får du skissa upp ditt motiv med blyerts innan du börjar måla.
Tekniker: Akvarell eller torrpastellkritor

 

Illustration till... (denna bild görs hemma)

Du målar/tecknar en bild till den text som medföljer i kallelsbrevet. Din uppgift är att fånga innehållet och känslan i texten. Bilden får vara i valfri storlek och valfri teknik. Denna bild gör du hemma och lämnar in när du genomför dina andra prover.
Teknik: Valfri

Förkunskapsprov – Musik

När du söker till musikinriktningen kommer du att bli kallad till ett förkunskapsprov. Det är uppdelat i tre moment: Huvudinstrument (din musikaliska spets), Övriga färdigheter (din musikaliska bredd) och Oförberedda uppgifter (enklare notläsning, ackordspel och improvisation).

 

HUVUDINSTRUMENT/SÅNG

Du spelar ett eget valt stycke/låt på ditt huvudinstrument.
Du som söker till sång-profilen sjunger två sånger.

 

ÖVRIGA FÄRDIGHETER

Du spelar eller sjunger eget valda stycken/låtar på ev. bi-instrument
eller på huvudinstrumentet i annan genre/stil än du tidigare visat.
Provmomentet går ut på att du får visa din musikaliska bredd.

 

OFÖRBEREDDA UPPGIFTER

Du får uppgifter på plats som du inte kunnat förbereda. Det kan vara enklare
notläsningsuppgifter, ackordspel, rytmläsning, etc. Provmomentet går ut på att ge en
helhetsbild av dina förkunskaper i musik.

Förkunskapsprov – Musikal

Förkunskapsprovet testar den sökande inom sång, dans och teater. Sångprovet går till så att du väljer en valfri sång att sjunga upp samt sjunger en obligatorisk sång som har skickats ut tillsammans med kallelsen till provet. Teaterprovet består av en dialogtext som du också fått hemskickad, övat in och sedan framför. Dansprovet genomförs tillsammans med flera andra sökande. Provet tar cirka 45 minuter och leds av en danslärare som instruerar på plats.

 

DANS

Dansprovet genomförs i grupp och alla instruktioner ges på plats
av den danslärare som leder provet. Medtag ombyteskläder!
Provet tar ca 45 min.

 

SÅNG

Du sjunger en sång som du själv har valt. Medtag kompnoter
med ackord. Provet innehåller även en obligatorisk sång, som skickas
med i kallelsebrevet och som du får sjunga i valfri tonart.TEATER

Som bilaga till kallelsen får du med en dialog som du spelar upp. Som motläsare får du en av skolans teaterelever. Du väljer själv vilken roll du vill vara. Lär dig texten utantill. Du får inte ha manus under provet men får hjälp med texten om du kommer av dig.