Blå himmel med lätta moln

Våra elever

Tidigare elev på naturvetenskapsprogrammet

Idag läser jag Internationella Relationer på Stockholms Universitet. Kursen behandlar bland annat frågor som terrorism, mänskliga rättigheter och hur man hanterar en pandemi. Jag läser utöver det onlinekursen: ‘Humanitarian response to Conflict and Disaster’ på Harvard University. I gymnasiet pluggade jag med tydligt fokus på naturvetenskap. Det kändes därför spännande att plugga ett ämne inom en helt annan inriktning.

Den röda tråden i naturprogrammet: att tänka vetenskapligt, analytiskt och att strukturerat angripa och lösa problem är något jag tagit med mig. Detta har visat sig användbart även nu när jag pluggar ett samhällsorienterat ämne. Förutom detta är det, kanske framför allt, viktigt att ha med sig i vardagen. Det hjälper när man ska navigera i en värld av fake-news och kriser som avlöser varandra; att ha ett mindset av kritiskt tänkande.

Från tiden på Tibble minns jag bland annat studieresan till Geneve! Även Tibbles traditioner och elevkårens aktiviteter. Den sociala biten av skolan är så viktig och jag hade en jättekul gymnasietid och skaffade många nya vänner. En annan sak jag tror att jag kommer ha med mig länge är de intryck som relationer till lärare ha lämnat. Deras engagemang var avgörande för min motivation i skolan, den typen av personligt deltagande har vidare gett mig starkt driv inför att plugga vidare.